Przejdź do treści

e-Usługi

1
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości
WN-107
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik / o wielkości użytków rolnych
WN-93
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o dzierżawę gruntu
WN-164
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu / najmu (przedłużenie) nieruchomości gminnej
WN-163
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o nabycie nieruchomości
WN-283
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu
WN-10
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: